Markedsmateriell

Alle partnere har tilgang til vår markedspakke som inkluderer logoer og materiell med informasjon til medarbeidere og kunder. Materiellet skal kun brukes som det er og etter gjeldende regler.

Ved spørsmål om bruk av markedsmateriell, ta kontakt med Jobbkretser på support@jobbkretser.no

Regler for Bruk av markedsmateriell

  • Markedsmateriell kan kun brukes når det foreligger en underskrevet partneravtale mellom Jobbkretser og partner.
  • Materiell skal kun brukes som det er, og kan ikke redigeres eller endres uten at det er avtalt med Jobbkretser AS
  • All bruk av materiell betinger at brukerens totale utleievirksomhet er iht. Jobbkretser sine rutiner og regelverk.

Last ned her

keyboard_arrow_up