Instrukser & Rutiner

Hvorfor instruks? For å ivareta våre forpliktelser til kunder og ansatte, og for å sørge for at vi til enhver tid arbeider i tråd med de krav som er stilt til selskapet i lover, regler, avtaler, godkjenninger og sertifiseringer plikter vi å gjøre tilgjengelig dokumentasjon for våre partnere.

Alle arbeidsoppgaver i Jobbkretser skal være dokumentert både i form av instrukser og rutiner.

Våre instrukser og rutiner er utformet slik at de skal være lett å følge, de skal være arkivert i et systematisert arkiv, samt være tilgjengelig for den som behøver det.

Dine arbeidsoppgaver etter ansvarsfordelingen vil du finne på disse sidene.

Alle instrukser og rutiner skal følges, og ev. brudd på disse er uakseptabelt.

keyboard_arrow_up