HR avdelingen

HR-avdelingen er ansvarlig for at alt som skjer i forbindelse med arbeidsforholdet er i henhold til gjeldende lover og regler. Dette vil si at HR-avdelingen har både det overordnede ansvaret og det operative ansvaret for HR-arbeidet, og sørger for at alt som skjer fra inngåelse av arbeidsavtale til avslutning av arbeidsforholdet er i henhold til gjeldende lover og regler. HR-avdelingen kan også være rådgivende part i mer HR-strategiske spørsmål.

I praksis holder også HR-avdelingen dialog med NAV i alle forhold hvor det er påkrevd og nødvendig i arbeidsgiveransvaret. Avdelingen har også et praktisk ansvar for sykemeldinger, herunder registrering og oppfølging av medarbeidere hvor dette blir nødvendig. Ved oppsigelser og andre tvister tar også HR-avdelingen en naturlig rolle, der forholdene tilsier det.

For partner, innleier og medarbeider fungerer HR-avdelingen også som et kontaktpunkt ved hendelser, avvik på arbeidsplassen eller ved andre brudd på lover og regler, som regulert i Arbeidsmiljøloven. Utenom det som fremkommer av rutine og drift, er HR-avdelingen også tilgjengelig for generelle spørsmål og henvendelser fra både medarbeider, innleier og partner.

HR-avdelingen kan nås per e-post:
hr@jobbkretser.no

Kan også nås ved å ringe inn til vår support-avdeling, og be om å bli satt over til HR.
Telefon: +47 55 60 78 75

keyboard_arrow_up