Drifts & kvalitetsavdelingen

Drifts & kvalitetsavdelingen har ansvaret for kvalitets & HMS arbeidet i Jobbkretser i tillegg til opplæring og oppfølging av partnere.

Her vil du få opplæringen du skal ha for å sette i gang, hjelp til å arbeide riktig, tolkninger av lover å regler og oppfølging på typiske mulighets og risikoområder i bemanningsbransjen.

Her får du også hjelp til din dialog med innkjøpsavdelinger eller anbudsprosesser.

Etter signering settes det opp avtale om opplæring og oppfølging med drifts & Kvalitetsavdelingen. De vil være med deg i prosessen med å komme igang med samarbeidet.

Planen videre vil bestå i følgende punkter:
Gjennomføring og kontroll av opplæring (overtas av bemanningsakademiet i 2022)
jevnlige statusmøter
Årlige partnerrevisjoner

keyboard_arrow_up