Selskapsregistrering

For å drive med bemanning og for å oppfylle kravene til blant annet Arbeidstilsynet og NHO Service og Handel, er det viktig at både Jobbkretser AS og Partnere er registrert på rett måte i følgende registre:

  1. Brønnøysundregistrene – som et aksjeselskap, med næringskode: 78.200 Utleie av arbeidskraft og 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft.
  2. Hos arbeidstilsynet –  som godkjent et bemanningsbyrå. Se mer info og fremgangsmåte her: Arbeidstilsynet

Jobbkretser AS er registrert i de samme registrene med de samme verdiene som nevnt over.

keyboard_arrow_up