HMS

Vi fokuserer på etterlevelse av nullfilosofi

  • Vi jobber kontinuerlig for å hindre ulykker.
  • Vår «null-brudd filosofi» ligger til grunn for alle våre handlinger.
  • Vi forplikter oss til norske lover og regler.
  • Vi er, sammen med våre kunder og bemanningspartnere, forpliktet til å i vareta våre ansattes helse og sikkerhet.

 

Dette gjør vi gjennom fokus på:

  • Å sørge for at våre kunder kjenner til sitt HMS-ansvar overfor innleide medarbeidere.
  • Alle ansatte plikter å sette seg inn i HMS-regler som gjelder på arbeidsplassen.
  • HMS-arbeidet skal være systematisk og målbart.
  • Forpliktet og kontinuerlig bruk av HMS-system.
  • Å inkludere og involvere alle ansatte i selskapets HMS arbeid.
  • Progresjon, godt samarbeid, endringsvilje og handlingskraft.

Medarbeidere, kunder og partnere i Jobbkretser AS skal være trygg på at alle henvendelser vedrørende avvik, helse, miljø og sikkerhet tas alvorlig, og at selskapets medarbeidere har styrets fulle støtte i saker som vedrører kritiske HMS-forhold.

keyboard_arrow_up