Opplæring

Kurs 1: Grunnleggende bemanning. Kom i gang! Hva gjør deg til en god bemanningsrådgiver, og hvordan foregår en bemanningsprosess?
Få bransjekunnskap og kompetanse nødvendig for å komme i gang i bemanningsbransjen.

Kurs 2: HMS. Hva betyr HMS, og hvorfor er det viktig?
Jobbkretser AS er bygget på en samarbeidsmodell som gjør HMS arbeidet til en viktig del av det daglige fokus i selskapet. Selskapet forplikter seg til et kontinuerlig fokus på HMS-arbeid i bedriften, og våre medarbeideres helse og sikkerhet. Dette kurset tar bemanningsrådgivere inn i dagligdagse problemstillinger knyttet til HMS. Deltageren blir presentert for ulike scenarioer hentet fra virkeligheten; Hva gikk galt?  Hvordan ble avviket behandlet? Hvordan skulle avviket blitt behandlet?

Kurs 3: Lover og regler. Hva er likebehandlingsprinsippet, og hva menes med ferieloven?
Bemanningsbransjen er en krevende bransje å håndtere. Kunnskap og kjennskap til lover og regler, derav blant annet Arbeidsmiljøloven er en viktig forutsetning for å lykkes. Kurset tar utgangspunkt i kjente problemstillinger, og kommer med løsningsforslag til hva de utleide medarbeiderne har krav på .

Kurs 4: Bruk av partnerportal. Kurset er modulbasert og tar for seg alt en bemanningsrådgiver trenger å kunne i CRM systemet

Modul 1: Kunde. Hvordan registre kunder, publisere annonser, registrere tilbud/oppdrag og mye mer.

Modul 2: Medarbeider. Registrering av medarbeider fra A-Å.

Modul 3: Timelister. Komplett gjennomgang av timelister, timefangst og godkjenning av timelister.
modul 4: Partneravregninge

Modul 5: Systemhendelser. Gjennomgang av varslinger som genererer automeldinger i systemet, og systemhendelser som gir arbeidslister for oppfølging mot kunde og medarbeider.

Kurs 5: Rutiner. Alle som samarbeider med Jobbkretser må følge et utvalg av felles utarbeidede rutiner ved avvikshåndtering. Rutinene er enkelt bygget opp, med god informasjon og støttevideoer.

Kurs 6: Ansvarsfordeling. Hvem har ansvar for hva?
Samarbeid er en viktig nøkkel for måloppnåelse og suksess. For å få en effektiv og god bemanningsprosess, er vi avhengig av at alle parter oppfyller sine ansvarsområder. Kurset tar for seg alle ansvarsområder og hvem som har ansvar når og for hva.

Kurs 7: HMS kurs medarbeidere. For at du skal være best mulig forberedt til oppdrag, mpottar du også opplæring i HMS systemet.

Kurs 8: Når kan kunden leie inn? Definisjon av midlertidig behov, hva sier loven, hvilken rolle har fagforeninger og hva er egentlig forskjellen på produksjonsselskap og ikke?

Dette er en
video til høyre

Her kan det stå noe om videoen.

Meny