Opplæring

Kurs 1: Grunnleggende bemanning. Kom i gang! Hva gjør deg til en god bemanningsrådgiver, og hvordan foregår en bemanningsprosess?
Få bransjekunnskap og kompetanse nødvendig for å komme i gang i bemanningsbransjen.

Kurs 2: HMS. Hva betyr HMS, og hvorfor er det viktig?
Jobbkretser AS er bygget på en samarbeidsmodell som gjør HMS arbeidet til en viktig del av det daglige fokus i selskapet. Selskapet forplikter seg til et kontinuerlig fokus på HMS-arbeid i bedriften, og våre medarbeideres helse og sikkerhet. Dette kurset tar bemanningsrådgivere inn i dagligdagse problemstillinger knyttet til HMS. Deltageren blir presentert for ulike scenarioer hentet fra virkeligheten; Hva gikk galt?  Hvordan ble avviket behandlet? Hvordan skulle avviket blitt behandlet?

Kurs 3: Lover og regler. Hva er likebehandlingsprinsippet, og hva menes med ferieloven?
Bemanningsbransjen er en krevende bransje å håndtere. Kunnskap og kjennskap til lover og regler, derav blant annet Arbeidsmiljøloven er en viktig forutsetning for å lykkes. Kurset tar utgangspunkt i kjente problemstillinger, og kommer med løsningsforslag til hva de utleide medarbeiderne har krav på .

Kurs 4: Bruk av partnerportal. Kurset er modulbasert og tar for seg alt en bemanningsrådgiver trenger å kunne i CRM systemet

Modul 1: Kunde. Hvordan registre kunder, publisere annonser, registrere tilbud/oppdrag og mye mer.

Modul 2: Medarbeider. Registrering av medarbeider fra A-Å.

Modul 3: Timelister. Komplett gjennomgang av timelister, timefangst og godkjenning av timelister.
modul 4: Partneravregninge

Modul 5: Systemhendelser. Gjennomgang av varslinger som genererer automeldinger i systemet, og systemhendelser som gir arbeidslister for oppfølging mot kunde og medarbeider.

Kurs 5: Rutiner. Alle som samarbeider med Jobbkretser må følge et utvalg av felles utarbeidede rutiner ved avvikshåndtering. Rutinene er enkelt bygget opp, med god informasjon og støttevideoer.

Kurs 6: Ansvarsfordeling. Hvem har ansvar for hva?
Samarbeid er en viktig nøkkel for måloppnåelse og suksess. For å få en effektiv og god bemanningsprosess, er vi avhengig av at alle parter oppfyller sine ansvarsområder. Kurset tar for seg alle ansvarsområder og hvem som har ansvar når og for hva.

Kurs 7: HMS kurs medarbeidere. For at du skal være best mulig forberedt til oppdrag, mpottar du også opplæring i HMS systemet.

Kurs 8: Når kan kunden leie inn? Definisjon av midlertidig behov, hva sier loven, hvilken rolle har fagforeninger og hva er egentlig forskjellen på produksjonsselskap og ikke?

keyboard_arrow_up