Partner Oppstart Faktura/lønns avdelingen

Faktura/lønn avdelingen

Jobbkretser har ansvar for å aktivere nye kunder slik at all nødvendig informasjon blir registrert, og at vi på best mulig måte kan ha et godt grunnlag for arbeidsforholdet. Videre sørger vi for å fakturere kunden og lønne medarbeiderne i henhold til gjeldende timelister.

Kandidatenes timelister utgjør grunnlaget for både faktura til kundene og medarbeidernes lønn. Det er derfor svært viktig at disse inneholder all nødvendig informasjon, er godkjent av kunden og behandlet av dere innen de fristene som er satt. Det er deres ansvar å påse at disse blir sendt inn til oss når de skal, resten tar vi oss av.

Feriepenger utbetales i henhold til reglene i Feriepengeloven. Disse er ufravikelige og det er viktig å huske på at feriepenger er ment å erstatte tapet av inntekt en har ved uttak av ferie. Det er vår plikt som arbeidsgiver å påse at den ansatte tar ut ferie.

Når en medarbeider slutter, kan vedkommende selv bestemme hvorvidt han/hun ønsker utbetalt sluttoppgjør ved å melde fra til oss på hr@jobbkretser.no.

Innkreving av utestående fordringer har vi faste rutiner for. I tillegg til alminnelige purre-rutiner, hvor kundene mottar skriftlige varsel i henhold til inkassoloven, følger vi opp kunden både på telefon og e-post for å ha best mulig oversikt over fordringene til enhver tid. Viser det seg at kundene til slutt ikke betaler for seg, går fordringene til inkasso og deretter til inndrivelse via Namsmann som siste utvei.

Meny