Faktura/lønn avdelingen

Vår faktura- og lønnsavdeling har praktisk ansvar for alle rutinemessige transaksjoner som skjer mellom Jobbkretser og medarbeider, Jobbkretser og innleier samt også transaksjonene som skjer mellom partner og Jobbkretser.

Hos faktura- og lønnsavdelingen står timelister meget sentralt, ettersom at timelistene bygger grunnlag for både faktura og lønn. Faktura- og lønnsavdelingen er derfor meget opptatt av at alle frister tilknyttet timelister er oppfylt, og at detaljene ved timelistene er korrekte før de blir behandlet.

I tilfeller hvor lønns- og fakturagrunnlag uheldigvis har blitt feil, står faktura- og lønnsavdelingen tilgjengelig for henvendelser og tjenester ved kreditering og korreksjoner. Avdelingen står dessuten til disposisjon ved generelle henvendelser og spørsmål rundt lønnstillegg og skattemessige spørsmål hvor det er relevant.

Faktura- og lønnsavdelingen er tilgjengelig for inngående henvendelser for både medarbeider, innleier og partner, og har dessuten også en utgående kontakt ifb. med fakturaoppfølging, purring og inkasso-oppgaver.

Faktura- og lønnsavdelingen kan nås per e-post:
okonomi@jobbkretser.no

Kan også nås ved å ringe inn til vår support-avdeling, og be om å bli satt over til økonomi.
Telefon: +47 55 60 78 75

keyboard_arrow_up