Sykefravær

Dersom du blir syk og av den grunn må være borte fra arbeid, skal alltid både formann og personalkonsulent din varsles per telefon. Sykdom som varsles på SMS og/eller e-post anses som ugyldig.

Egenmelding: 

Arbeidstaker som har hatt sammenhengende oppdrag i minst 8 uker, kan benytte egenmeldingen. Egenmeldingen kan benyttes for tre hele kalenderdager om gangen. Fra og med dag fire må arbeidstaker ha sykemelding fra lege for å ha rett til sykepenger. Ved bruk av fire egenmeldinger på over en 12 måneders periode, vil arbeidstakerne miste retten til bruk av egenmelding i seks måneder. Går det mer enn 14 dager mellom oppdragene (gjelder ikke ferie og turnus), mister arbeidstaker retten til egenmelding og en ny to måneders opptjeningsperiode må opparbeides.

Både formann og personalkonsulenten skal varsles per telefon hver morgen i fraværsperioden.

Egenmelding kan leveres digitalt via skjemaet under (kan fylles ut på pc,mobil og nettbrett), eller sendes fysisk til support@jobbkretser.no.

Digital innlevering av egenmelding

Trykk her for å komme til digitalt egenmeldingsskjema  


Egenmeldingsskjema i PDF-format

Sykemelding: 

For å få rett til sykepenger må arbeidstaker ha vært i arbeid i minst fire uker før han/hun ble arbeidsufør. Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.

Dersom legen ikke kan sende sykemeldingen elektronisk til Jobbkretser, ber vi deg sende sykemeldingen til hr@jobbkretser.no innen 14 dager etter første fraværsdag.

keyboard_arrow_up