Husk å sende oss timelister

Timeregistrering gjøres elektronisk via din personlige profil om ikke annet er avtalt. Timene registreres den 15. og den 30. hver måned. Registrering gjøres senest dagen etter.

Lønnsutbetaling utføres den 15. og den 30. hver måned, 15 dager etter timeregistreringen. Om lønningsdag faller på en helgedag eller helligdag, utbetales lønnen siste virkedag før, dersom ikke annet er avtalt.

Dette er en
video til høyre

Her kan det stå noe om videoen.

keyboard_arrow_up