Vi trenger at du varsler oss!

Vi ber deg om å varsle oss dersom du opplever brudd på lover og regler, etiske retningslinjer eller opplever arbeidsplassen som utrygg.

Nedenfor finner du informasjon om varsling og hvordan du går frem for å varsle om kritikkverdige forhold.

Hvordan kan du varsle?

Du kan varsle brudd på HMS-regler i din timeliste ved å krysse av for dette. Vi vil da ta kontakt med deg så snart som mulig for å innhente opplysninger om hva som eventuelt har skjedd.

Varsling av andre saker kan gjøres til din kontaktperson hos ditt bemanningsbyrå, enten skriftlig eller muntlig, eller du kan ta kontakt med Jobbkretsers HR-avdeling ved å sende e-post til: hr@jobbkretser.no, eller ringe oss på telefon 55 60 78 75, innvalg 1.

Oppfølging av varsling
Når vi får en melding om noe kritikkverdig på arbeidsplassen, vil vi ta tak i dette så snart som mulig. Dersom det viser seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en forklaring på dette.

Ekstern varsling
Jobbkretser har lagt til rette for å varsle internt. Alle medarbeidere har allikevel rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker.

Ansatte kan varsle Arbeidstilsynet om forhold en mener er i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har plikt til å holde varslerens navn hemmelig.

Anonymitet og fortrolighet
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Varslerens identitet skal ikke gjøres tilgjengelig for noen uten varslerens uttrykkelige samtykke.

Forbud mot gjengjeldelse

Det er forbudt i henhold til arbeidsmiljøloven å gjengjelde overfor medarbeidere som har varslet. Dette gjelder både for innleier og arbeidsgiver. Med gjengjeldelse menes ugunstige handlinger, praksis eller unnlatelse som en direkte følge eller reaksjon på at medarbeider har varslet. Varslere som opplever gjengjeldelse bes kontakte Jobbkretsers verneombud på tlf 55 60 78 75.

keyboard_arrow_up