Tips for å lage en god CV

Det å presentere en god CV for en potensiell ny arbeidsgiver er med på å danne et førsteinntrykk av deg, og er viktig i forhold til om arbeidsgiver ønsker å kalle deg inn til intervju eller ikke. I en CV forteller du om hvilke kvalifikasjoner du har, hvilken utdannelse og jobberfaring du har. Det er et sammendrag av dine tidligere erfaringer.

Det finnes mange tips og råd i forhold til hvordan man skal skrive en god CV. Under finner du noen tips på hva vi synes er viktig når du skal skrive CV.

LYKKE TIL!

Form

 • Ha en ren layout.
 • Helst ikke mer enn to sider.
 • Bruk samme skrifttype.
 • Bruk Word eller pdf format.
 • Luk bort alle eventuelle skrivefeil.
 • Skreddersy CVen til hver søknad . Se på hva som står i annonsen og fremhev det som er relevant for akkurat denne stillingen.

Personlige opplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Fødselsdato
 • Sivilstatus

Nøkkelkvalifikasjoner

Skriv noen korte setninger om hvilke kvalifikasjoner du har. Dette beskriver deg og det du er god på. Kortfattet.

Bilde

Det er delte meninger om hva som er best; enten med eller uten bilde på CV. Fordelen med å ha bilde på CVen er at arbeidsgiver får et inntrykk av hvem du er og kan knytte et ansikt opp mot navnet. Du kan på denne måten bli lettere å huske i mengden. Dersom du skal bruke bilde på CVen er det imidlertid viktig at bildet er profesjonelt. Bruk hvit/nøytral og enkel bakgrunn.

Arbeidserfaring

Før opp arbeidserfaringen din i kronologisk rekkefølge med den nyeste erfaringen først. Skriv stillingstittel og fra/til dato og årstall for når du jobbet. Her kan du også skrive stikkord om arbeidsoppgaver.

Utdanning

Før opp utdannelse i kronologisk rekkefølge med nyest utdannelse først. Skriv navn på studie og fra/til dato og årstall. Før gjerne opp hva du har skrevet oppgave om dersom du har tatt høyere utdannelse (bachelor/master). Har du i tillegg fått god karakter kan du gjerne ta karakteren med.

Kurs, språk og IT-systemer

Før opp andre kurs eller sertifiseringer som du har tatt.

Før opp de språkene du behersker og hvilket nivå du ligger på muntlig og skriftlig.

Før opp de programmene du har erfaring med.

Interesser

Dine fritidsinteresser kan fortelle arbeidsgiver mer om deg. Kanskje er det andre i bedriften som har samme interesser som deg, eller at arbeidsgiver ser at den erfaringen du har opparbeidet deg gjennom dine fritidsinteresser kan være nyttig også i arbeidet?

Styreverv

Dersom du har erfaring fra styreverv eller foreningsarbeid, ta dette med. Også om du har fått spesielle utmerkelser.

Referanser

Her fører du opp referanser fra tidligere arbeidsforhold med stillingstittel og telefonnr, eventuelt mailadresse. En referanse kan fortelle mer om deg både i forhold til faglig og personlig kompetanse og være med på å bekrefte eller avkrefte det som du har skrevet i CV’en din.

Husk å alltid klarere med tidligere arbeidsgiver før du oppgir dem som referanse, slik at det ikke kommer som noen overraskelse om en potensiell arbeidsgiver tar kontakt. Du kan også skrive at referanser oppgis etter nærmere avtale.

keyboard_arrow_up