Din arbeidsavtale

Alle medarbeidere har krav på en fast arbeidsavtale. Din arbeidsavtale finner du ved å logge deg inn i portalen.
Under menyvalget: «Dokumenter» ligger avtalen som heter; «Fast arbeidsavtale/Employment contract».

Når du er i oppdrag er du lovpålagt forsikret via vårt forsikringsselskap.

På slutten av året vil det gjøres en avregning i forhold til om stillingsprosenten er oppfylt i henhold til reglene om garantilønn. I de tilfeller der du som medarbeider har takket nei til et oppdrag eller ikke har vært tilgjengelig på de tidspunkt du har stilt deg til rådighet for arbeidsgiver, vil disse arbeidsdagene trekkes fra på avregningen.

For å ha krav på garantilønn må du, i perioder du ikke er i oppdrag, holde tilgjengelighetsplanen ajour og levere til rett tid. Dersom du ikke leverer tilgjengelighetsplanen kan tiden anses som ulønnet permisjon, som vil ha innflytelse på garantilønnsberegningen på slutten av året.

Retten til lønn kan bortfalle om timelister mottas mer enn en måned etter at arbeidet er utført.

Ved permitteringer, oppsigelse eller konkurs hos innleier har Jobbkretser AS ansvar for å avlønne iht. oppdragets varighet
og de bestemmelser som er gitt innen arbeidsmiljøloven ifb. permittering og oppsigelse.

Har du spørsmål om avtalen, ta kontakt med din bemanningskonsulent eller HR-avdelingen til Jobbkretser.

Logg deg inn her for å finne din arbeidsavtale: KLIKK HER FOR LOGG INN 

keyboard_arrow_up