Vi fokuserer på etterlevelse av Null-filosofi

  • Vi jobber kontinuerlig for å hindre ulykker.
  • Vår «null-brudd filosofi» ligger til grunn for alle våre handlinger
  • Vi forplikter oss til norske lover og regler.
  • Vi sammen med våre kunder er forpliktet til våre ansattes helse og sikkerhet.

Filosofien bygger på en overbevisning om at alle skader og ulykker kan forebygges ved systematisk og målrettet fokus på HMS og forbedringsarbeid.

Dette gjør vi ved å ha fokus på

  • Å sørge for at våre kunder kjenner til sitt HMS-ansvar overfor innleide medarbeidere.
  • Alle ansatte plikter å sette seg inn i HMS-regler som gjelder på arbeidsplassen.
  • HMS-arbeidet skal være systematisk og målbart.
  • Forpliktet og kontinuerlig bruk av HMS-system.
  • Å inkludere og involvere alle ansatte i selskapets HMS arbeid.
  • Progresjon, godt samarbeid, endringsvilje og handlingskraft.

Medarbeidere i Jobbkretser AS skal være trygge på at alle henvendelser vedrørende avvik, helse, miljø og sikkerhet tas på alvor, og at selskapets medarbeidere har styrets fulle støtte i saker som vedrører kritiske HMS-forhold.

keyboard_arrow_up