Valg av ansatterepresentant i styret

Dato: 26.01.2023

Styret i Jobbkretser består idag av 4 representanter, styreleder og tre styremedlemmer. Styret skal utvides med ett medlem som skal representere de ansatte. Valg av representant vil foregå i mars, og frem til det ønsker vi at aktuelle kandidater melder sin interesse ved å sende e-post til support@jobbkretser.no.

Frist for å melde sin interesse er 10.03.2023.

Valg av verneombud

Dato: 26.01.2023

Jobbkretser trenger et nytt verneombud. Valg av verneombud vil foregå i februar, og frem til det ønsker vi at aktuelle kandidater melder sin interesse ved å sende e-post til verneombud@jobbkretser.no.

Frist for å melde sin interesse er 15.02.2023.