Kvalifikasjonskrav

Språk

Alle som skal jobbe på Rosenberg Worley kunne kommunisere på norsk/skandinavisk eller engelsk. Dersom Rosenberg vurderer at dine kommunikative ferdigheter ikke er tilfredsstillende, kan du bli demobilisert med umiddelbar virkning.

Kurs

Rosenberg Worley krever at samtlige kurs må være gjennomført og bestått, senest i løpet av første rotasjon. Jobbkretser bistår med organisering og dekning av kurskostnaden for enkelte kurs. Det bør imidlertid påpekes at timer brukt på kursene ikke kompenseres, da det er en forutsetning for å få jobben. Dersom du har bestått noen av kursene i tabellen under ber vi deg sende dokumentasjon til ressurs@jobbkretser.no snarest. 

Hvem Kurs Utført
Alle Stillas brukerkurs (digitalt) Bestått
Alle Fallsikring (fysisk) De siste 8 årene
Alle Prosjekt fareblind (digitalt) De siste 2 årene
Sorte fag* Site test (fysisk test) ** Bestått
Elektrikere DSB/fagbrev Bestått
Elektrikere FSE (digitalt) De siste 2 månedene
Elektrikere FSE HLR (fysisk) De siste 2 månedene
Elektrikere EX grunnleggende (digitalt) De siste 5 årene
*Sorte fag: industrirørleggere, sveisere og platearbeidere
** Site test: I noen tilfeller kan du ta site testen på verftet. Dersom du ikke består denne må du reise hjem. Det vil i det tilfelle ikke utbetales lønn.

Holdning

Som ansatt i Jobbkretser forventer vi at du er punktlig, pålitelig og leverer arbeid av høy kvalitet. Du forplikter deg til å sette deg inn i både arbeidsgivers og oppdragsgivers retningslinjer og rutiner. Det forventes at du viser en støttende og inkluderende holdning overfor dine kolleger, noe som innebærer å bidra til et arbeidsmiljø hvor alle føler seg velkomne og verdsatt, uavhengig av rolle og bakgrunn.

Ved utvisning av dårlige holdninger, manglende arbeidsmoral, gjentagende feil og/eller brudd på retningslinjer, kan du bli demobilisert med umiddelbar virkning.

keyboard_arrow_up