Viktige tidsfrister

De fleste som er ansatt i Jobbkretser har en 14-dagers opptjeningsperiode. Det vil si at du fyller timelistene for 2 uker om gangen, og mottar lønn 2 ganger i måneden. 1. lønnsperiode går fra 1.–15. og utbetales 30. 2. lønnsperiode går fra 16. – 30./31. og utbetales 15. i påfølgende måned. Noen har en 30-dagers opptjeningsperiode, som vil si at man fyller ut timelister for hele måneden (1.-30./31.), og mottar lønn 1 gang i måneden (15. i påfølgende måned). Du kan ikke velge opptjeningsperiode selv. For spørsmål som gjelder din opptjeningsperiode ber vi deg ta kontakt med din personalkonsulent. 

Eksempel:
Dersom du har 14-dagers opptjeningsperiode og et oppdrag går fra 5.-28. april vil det du jobber fra 5.-15. april utbetales 30. april, mens det du jobber 16.-28. april utbetales 15. mai. 

Viktige tidsfrister

Ansvar:Aktivitet:14-dagers opptjeningsperiode 1.lønnsperiode14-dagers opptjeningsperiode 2.lønnsperiode30-dagers opptjeningsperiode
Medarbeider 19.5. i påfølgende måned5. i påfølgende måned
KundeFrist for godkjenning av timeliste23.8. i påfølgende måned8. i påfølgende måned
PartnerFrist for behandling av timelister 24.9. i påfølgende måned9. i påfølgende måned
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 30.15. i påfølgende måned15. i påfølgende måned
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn*
4. i påfølgende måned19. i påfølgende måned19. i påfølgende måned
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
5. i påfølgende måned20. i påfølgende måned20. i påfølgende måned

* Dersom timelisten av en eller annen grunn ikke er klar innen fristen, eller det identifiseres feil på lønnen, vil dette korrigeres på korreksjonslønnen.

Vanlige spørsmål

Hva skjer om ordinær lønnsutbetaling faller på en helg eller helligdag?

Dersom lønnsutbetalingen faller på en helg eller helligdag vil lønnen utbetales første arbeidsdag før helgen/helligdagen.

Eksempel:
Dersom 15. mars er en søndag, blir lønnen utbetalt fredag 13. mars.

Merk: Dette gjelder ikke korreksjonslønn, den utbetales første arbeidsdag etter helgen/helligdagen. 

Jeg har mottatt lønnsslipp, men pengene har fremdeles ikke kommet på konto

Har du mottatt lønnsslipp kan du være trygg på at pengene er overført fra Jobbkretser. Det kan derimot ta noen timer, eller opp til en virkedag før banken overfører pengene til din konto. Dersom du har utenlandsk kontonummer, vil det nesten alltid ta 2-3 virkedager før du har pengene på din bankkonto. Dersom du ikke har norsk bankkonto og ikke har mottatt pengene etter 2-3 virkedager kan du kontakte oss på support@jobbkretser.no.

keyboard_arrow_up