Tariff og lønn

Tariffavtale

Jobbkretser avd. Industri har tariffavtale med Parat, som følger verkstedoverenskomsten. Vi kan forsikre deg om at du vil bli lønnet iht. tariffavtalen og likelønnsprinsippet. 

Lønnsutbetaling

Lønnsperiodene på Rosenberg  går fra mandagen etter siste søndag i en måned, til siste søndag i måneden. Med utbetaling den 15. i påfølgende måned.

Eksempel: mandag 26.06.2023 – søndag 30.07.2023 utbetales 15.08.2023.

For at vi skal kunne utbetale lønn MÅ du ha registrert D-nummer, bankkonto og skattekort. Se mer informasjon her.  

Lønnsslippen sendes på e-post i løpet av utbetalingsdagen. 

Arbeidstid

Dagvakt: kl. 06.30 – 19.00.

Nattevakt: kl. 19.00 – 06.30.

Merk: På dagvakt starter du 12 første dag, og slutter 12.00 siste dag. I tillegg kan arbeidstiden på dagvakten variere ut fra hvilken disiplin du jobber i.

Du har rett på en 1 time pause i løpet av arbeidsdagen, hvor 0,5 time er betalt, og 0,5 time er ubetalt og trekkes automatisk. Pausetiden er fordelt på følgende måte:

  • 15 minutter frokostpause
  • 30 minutter lunsjpause
  • 15 minutter kaffepause

Utover dette forventes det at du tar initiativ og er proaktiv på arbeidsplassen.

keyboard_arrow_up