Kandidatportalen

Alle kandidater som søker en stilling eller som blir opprettet i Webtemp har tilgang til kandidatportalen. Innlogging til kandidatportalen er tilgjengelig via bemanningsbyrået sine nettsider eller bemanningsinfo.no.

Dette finnes i kandidatportalen:
– Profil og CV registrering
– Elektroniske timelister
– Oppdragshistorikk og oppdragsbekreftelser
– Dokumentmappe: Arbeidsavtale, lønnslipper mm.
– Elektronisk postkasse
– Tilgjengelighetskalender for når medarbeider kan jobbe.

Veileder kandidatportalen Nettleser NO(PDF)

Veileder kandidatportalen APP NO(PDF)

keyboard_arrow_up