Arbeidsmiljø og covid-19

Hvordan kan man forbygge smitte?

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Forsterket renhold bør vurderes, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Jobbkretser sin interne risikovurdering av Covid-19: RISIKOVURDERING – Covid-19 Jobbkretser

Se generelle rutiner for risikovurderinger og varslinger her: – https://bemanningsinfo.no/medarbeider/medarbeiderforside/hms/

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?

Informasjon om smitte fra FHI

Du/dere må varsle oss ved mistanke om smitte eller ved smitte umiddelbart: Varsle

keyboard_arrow_up