Jobbkretser Handling Service (JKHS)

Alle koordineringsoppgaver knyttet til transport til og fra Rosenberg Worley, samt utlevering, innlevering, og vedlikehold av utstyr, håndteres av Jobbkretser Handling Service.

Ankomst med fly:
Hvis du ankommer Stavanger med fly, vil en medarbeider fra Jobbkretser Handling Service møte deg. De vil stå med et “Jobbkretser”-skilt ved utgangen av flyplassen. Deretter blir du transportert til Rosenberg Worley, vist overnattingsstedet og får utlevert en utstyrsbag med nødvendige klær og utstyr for arbeidsperioden.

Ankomst med andre transportmidler:
Dersom du ankommer med andre transportmidler, som buss, tog, eller bil, vil du motta en SMS i forveien med informasjon om sted og tidspunkt for oppmøte og utlevering av utstyrsbag.

Viktig informasjon:

  • Det er viktig at du møter opp til avtalt tid. Informasjon om tidspunkt for oppmøte vil alltid bli sendt på SMS i forkant.
  • Alt utstyr blir rengjort mellom hver tur.
  • Det er strengt forbudt å ta ut utstyr fra verktøysbua uten bekreftelse fra din kontaktperson i Jobbkretser.
  • Dersom klær eller utstyr blir skittent, ødelagt, eller du mangler noe, vennligst kontakt Jobbkretser Handling Service umiddelbart.
    E-post: post@jkhs.no
    Telefon: +47 482 24 353.

For andre spørsmål, kontakt din personalkonsulent eller Jobbkretser Support på support@jobbkretser.no.

keyboard_arrow_up