Dop og alkohol

Som du er informert om i personalhåndboken har vi forbud mot bruk av dop og alkohol i sammenheng med arbeid hos oss i Jobbkretser. Det er nulltoleranse for bruk av dop og alkohol som kan påvirke ditt arbeid, miljøet på arbeidsplassen eller medarbeiderne rundt deg eller på camp.

Brudd på våre, eller kundens, prosedyrer vil resultere i at vi avslutter ditt arbeidsforhold hos oss.

keyboard_arrow_up