Arbeidsmiljø og Covid-19

Arbeidstilsynet skal nå kontrollere om du har kartlagt og vurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og om bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere smittefare.

I et nytt informasjonsskriv opplyser de om at de gir korte frister og strenge reaksjoner, samt reagere strengt mot virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens forsvarlighetskrav og regelverket om smittevern. Det varsles også om at det tas raskere i bruk pressmidler som tvangsmulkt og stans av virksomheten, og om de avdekker overhengende fare fordi virksomheten ikke har iverksatt tiltak for å hindre smittespredning.

Arbeidstilsynet vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte. For eksempel gjelder dette der arbeidsgiver tilbyr arbeidstakerne innkvartering. Her kontrollerer tilsynet rutiner ved bruk av fellesrom, krav til enkeltrom og oppfølging av karanteneregler.

Tilsynet prioriterer følgende når de har tilsyn:
  • Bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • Sesongarbeid
  • Innkvarteringsmuligheter
  • Hyppig kundekontakt

Jobbkretser sin handlingsplan vedrørende Covid-19:
Handlingsplan Covid-19

Jobbkretser sin interne risikovurdering av Covid-19:
RISIKOVURDERING – Covid-19 Jobbkretser

 

Tiltak: Oppdatert risikovurdering må sendes til hr@jobbkretser.no. Alle medarbeidere som jobber for dere, må informeres fortløpende om vurderingene.

Link for generelle risikovurderinger: Generell risikovurdering

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?

Informasjon om smitte fra FHI

Du/dere må varsle oss ved mistanke om smitte eller ved smitte umiddelbart: Varsle

keyboard_arrow_up