Viktig informasjon

  • Alle innleide medarbeidere skal ha en arbeidsavtale og en gyldig oppdragsbekreftelse før de stiller på jobb.
  • Du finner alle dine oppdrag og timelister til godkjenning i kundeportalen, som du fikk tilgang til ved opprettelse av innleieforholdet.
  • Den innleide medarbeideren leverer timer digitalt, disse timene skal godkjennes av innleier. Er du uenig i timelisten, skriver du kommentarer og avviser timelisten.
  • Det er viktig at du har dialog med medarbeideren dersom noe skulle være uklart og at dere blir enig om hva som er rett før du godkjenner timelistene.
  • Timelistene er grunnlag for medarbeiderens lønn og din faktura. Godkjenningen din er bindende på linje med en signert papir-timeliste.

Vi viser også til vilkår for innleie i oppdragsbekreftelsen.

 

keyboard_arrow_up