Innleiers daglige ledelse

Ettersom dere skal leie inn personell har dere kommet til at dere har et midlertidig behov iht.: AML §14-9 eller har adgang til utvidet innleie iht. AML §14-2(2).

Som innleier har du styringsrett og den daglige ledelse overfor den innleide medarbeideren. Det er viktig at du benytter denne og setter medarbeideren inn i HMS-rutiner og arbeidsoppgaver på samme måte som du ville gjort om ansettelsen var gjort direkte.

I forbindelse med aktiveringsprosessen vil vi innhente opplysninger for å sikre at innleieforholdet er i tråd med likebehandlingsprinsippet. I den forbindelse vil vi også innhente risikovurderinger og ev. annen HMS-dokumentasjon for stillingen medarbeideren trer inn i.

Krav til ivaretakelse av medarbeidere

– Gi innføring i arbeidsoppgavene på arbeidsplassen.
– Gi opplæring i bruk av HMS-/IK-systemet.
– Legg til rette for at medarbeideren inkluderes i arbeidsmiljøet.
– Vær tydelig på målsetninger og krav for arbeidet.
– Behandle innleide medarbeidere på lik linje med egne ansatte.
– Dokumenter ev. tiltak, forsentkomminger e.l.

Vakttelefon 55607875 – Innvalg 0

Ved skader, ulykker eller alvorlige hendelser skal vakttelefonen kontaktes snarest mulig. Også dersom ulykken ikke berører den innleide medarbeideren direkte, men om medarbeideren kun var til stede eller tilskuer til ulykken.

keyboard_arrow_up