HMS

HMS er vårt fokus

Jobbkretser AS er bygget på en samarbeidsmodell som gjør HMS-arbeidet til en viktig del av det daglige fokus i selskapet. Selskapet forplikter seg til et kontinuerlig fokus på HMS arbeid i bedriften og våre medarbeideres helse og sikkerhet.