Silvercon Bemanning vokser i Innlandet

En av våre nyeste partnere Christian Skou i Silvercon Bemanning rapporterer om god vekst, og har fortalt oss litt om hans vei inn i bemanningsbransjen og om hans samarbeid med Jobbkretser så langt.

Kan du fortelle litt om din vei inn i bemanningsbransjen og hvorfor du startet med akkurat bemanning?

Jeg er utdannet kokk og hjelpepleier, og jobbet som dette frem til 2009. Da ble jeg headhuntet til Rett Bemanning. Vedkommende i Rett Bemanning mente at jeg kunne gjøre det bra. Jeg sa opp jobben min som hjelpepleier og satset for fullt på min nye jobb som bemanningskonsulent. Det var spennende å prøve noe nytt, og jeg trivdes godt med mine nye arbeidsoppgaver. Jeg fikk gode resultater og ble etter hvert også avdelingsleder. Her jobbet jeg frem til jeg startet Silvercon i 2010 og begynte for meg selv.

 

Hva var bakgrunnen for at du ønsket å inngå et samarbeid med Jobbkretser AS?

Jeg tenkte at det var et nytt og spennende konsept som ville gi meg trygghet og gjøre mitt arbeid enklere i forhold til det å være et bemanningsbyrå.  I mange år har jeg jobbet alene med arbeidsoppgavene som jobbkretser nå gjør for meg, og vet av erfaring at det er veldig tidkrevende og kostbart.

De tar seg av alt det administrative som lønn, fakturering, HR og support.
Jeg opplever at både kunder og medarbeidere blir godt ivaretatt gjennom hele arbeids- og ansettelsesforholdet. Jobbkretser tar seg også av skatteregler, og nødvendige endringer og tilpasninger av systemer ved for eksempel lovendringer.

 

Du nevnte at samarbeidet ville gi deg trygghet. På hvilken måte mener du at et samarbeid med Jobbkretser gir deg trygghet?

Tryggheten ligger i innholdet som Jobbkretser leverer. Jeg føler meg trygg på at Jobbkretser gjør ting riktig. Da slipper jeg å ha kunnskap om alle detaljer rundt det å være arbeidsgiver. Jeg overlater det til de som er profesjonelle på dette feltet, slik at jeg kan konsentrere meg om det som jeg er best på; nemlig salg og rekruttering av medarbeidere, samt oppfølging av medarbeidere og kunder i oppdrag.

Jobbkretser har brukt mange år på å bygge opp et system som fungerer. Dette er et system som jeg ville hatt behov for å lage selv, men som en del av Jobbkretser så slipper jeg det. Det er i tillegg betryggende å ha Jobbkretser som rådgiver når det oppstår ulike problemstillinger. Av og til er det godt å ha en sparringspartner i forskjellige sammenhenger.

Jobbkretser har lang erfaring med bemanning, og jeg har inntrykk av at ingen situasjoner er nye for dem. Det er godt å ha dem i ryggen!

 

Hvordan fungerer samarbeidet i praksis?

Jeg utvikler mitt eget konsept og min egen merkevare, og selger inn mine tjenester til kunden. Deretter rekrutterer jeg kandidater til de enkelte oppdragene. Kandidatene blir så ansatt i Jobbkretser første dag i første oppdrag. De forskutterer videre lønn og fakturerer kunde, slik at jeg ikke trenger å tenke på likviditet i forhold til lønnsutgifter.

 

Hvordan får du inntektene, når det er Jobbkretser som fakturerer?

Ved fakturering, forskutterer Jobbkretser mitt dekningsbidrag og overfører dette til min driftskonto. Jeg får da min andel umiddelbart, og slipper derfor å vente til kunden betaler fakturaen. Dette er godt for likviditeten min, og jeg slipper å ta opp lån for å dekke lønnsutgiftene.

Regnskapet mitt blir jo utrolig enkelt, for det som kommer fra Jobbkretser er jo rene driftsmidler. De har allerede tatt seg av det som ellers ville måtte bli ført i mitt eget regnskap.

 

Hvilken betydning har samarbeidet for medarbeiderne?

Det er jeg som har den daglige kontakten og oppfølgingen av medarbeiderne og kundene. Det er også jeg som skaffer nye oppdrag til den enkelte. Jobbkretser har mer en slags back-office funksjon, og det formelle arbeidsgiveransvaret, slik at alle medarbeiderne for eksempel er forsikret via dem. De tar seg også av både lønnsutbetalinger og sykefraværsoppfølging.

Jeg oppfatter at alt blir veldig ryddig med jobbkretser, med både arbeidsavtaler, jobbtilbud, lønn, og HR.

 

Vil du anbefale andre bemanningsbyråer og personer som gjerne ønsker å starte et bemanningsbyrå, å samarbeide med Jobbkretser?

Så absolutt! Jeg har så langt bare gode erfaringer med vårt samarbeid. Som partner av Jobbkretser får jeg også tilgang til en rekke tilleggstjenester, blant annet lokale og nasjonale rammeavtaler som gir meg som samarbeidspartner lavere priser og skreddersydde løsninger. Spesielt gleder jeg meg over at Jobbkretser er ISO 9001 sertifisert og EPIM registrert. Noe som betyr at alt ligger klart for at jeg kan levere personell til Olje og gass og offshorebransjen.

I tillegg vil jeg nevne at Jobbkretser er Revidert Arbeidsgiver hos NHO Service og Handel. Dette betyr at de har gode rutiner og arbeidspraksis rundt arbeidsavtaler, vurdering av risikofaktorer hos innleier, avklart HMS-ansvar, lønn og overtidsbetaling, samt for sykepenger. Apropos det jeg nevnte innledningsvis, om trygghet.

 

 

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up