Selvbetjentportaler

Selvbetjentportaler er tilgjengelig for både medarbeidere og kunder. Portalene samler all relevant informasjon, og gir en enkel og grei oversikt til bruker. Informasjonsutvekslingen blir strukturert, og GPDR blir ivaretatt på en god måte.

Meny