Ansvarsfordeling

Jobbkretser som konsept og modell bygger på samarbeid. For at samarbeid skal være mulig må alle parter være enig om arbeidsfordelingen oss i mellom.

Oversikten ovenfor viser alle definerte arbeidsområder og hvem som, etter avtalen, har ansvar for hver enkelt del av prosessen. Hvis du er usikker på hvordan du skal gjøre din del av jobben så finner du her også lenker til instrukser og rutiner tilhørende arbeidsoppgaven.

Meny