Ankomst første dag

Hvor skal jeg møte opp? 

Informasjon om tidspunkt for oppmøte vil alltid bli sendt på SMS i forkant.


Hvordan kommer jeg meg til verftet?

Hvis du reiser med fly:
Hvis du ankommer Stavanger med fly, vil en medarbeider fra Jobbkretser Handling Service møte deg. De vil stå med et “Jobbkretser”-skilt ved utgangen av flyplassen. Deretter blir du transportert til Rosenberg verft.

Hvis du reiser med andre transportmidler:
Dersom du ankommer med andre transportmidler, som buss, tog, eller bil, vil du motta en SMS dagen før ankomst med informasjon om sted og tidspunkt for oppmøte og utlevering av utstyrsbag.


Hvor skal jeg sove?

Alle medarbeidere innkvarteres på Camp Rosenberg, hvor alle måltider er inkludert.

Les mer om campen her.


Hvilket utstyr trenger jeg? 

Du mottar nødvendig  personlig verneutstyr (PPE) fra Jobbkretser Handling Service (JKHS) senest ved ankomst, eller første arbeidsdag.

Les mer om PPE her


Jotunskolen

Alle som skal arbeide på Jotun-prosjektet ved Rosenberg Worley er pålagt å gjennomføre et obligatorisk kurs ved Jotunskolen før de kan påbegynne sitt arbeid. Kurset er nødvendig for alle nyansatte, og omfatter viktig informasjon om HMS, i tillegg til annen praktisk informasjon.

Merk: Du skal ikke stemple deg inn når du tar obligatoriske kurs ved Jotunskolen.

keyboard_arrow_up