Viktige tidsfrister

14-dager - 1. lønnsperiode (16.12-31.12)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.01.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.01.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.01.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning11.01.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.01.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
20.01.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
21.01.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.01-15.01)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.01.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.01.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.01.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.01.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 31.01.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.02.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
04.02.2022

30-dager (01.12-31.12)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.01.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.01.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.01.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.01.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 14.01.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.01.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.01.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.01-31.01)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.02.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.02.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.02.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.02.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.01.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
20.02.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
21.02.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.02-15.02)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.02.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.02.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.02.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.02.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 28.02.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.03.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.03.2022

30-dager (01.01-31.01)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.02.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.02.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.02.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.02.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.02.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn20.02.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 21.02.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.02-28.02)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.03.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.03.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.03.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.03.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.03.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
20.03.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
21.03.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.03-15.03)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.03.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.03.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.03.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.03.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 31.03.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.04.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.04.2022

30-dager (01.02-28.02)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.03.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.03.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.03.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.03.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.03.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn20.03.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 21.03.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.03-31.03)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.04.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.04.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.04.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning12.04.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 13.04.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
19.04.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
20.04.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.04-15.04)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.04.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.04.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.04.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.04.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 29.04.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.05.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.05.2022

30-dager (01.03-31.03)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.04.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.04.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.04.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.04.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 13.04.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.04.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.04.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.04-30.04)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.05.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.05.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.05.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.05.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 13.05.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
19.05.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
20.05.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.05-15.05)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.05.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.05.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.05.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.05.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 31.05.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn06.06.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
07.06.2022

30-dager (01.04-30.04)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.05.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.05.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.05.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.05.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 13.05.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.05.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.05.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.05-31.05)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.06.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.06.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.06.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.06.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.06.2022
JobbkretserUtbetaling av feriepenger 15.06.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
19.06.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
20.06.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.06-15.06)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.06.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.06.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.06.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.06.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 30.06.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.07.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.07.2022

30-dager (01.05-31.05)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.06.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.06.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.06.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.06.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.06.2022
JobbkretserUtbetaling av feriepenger 15.06.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.06.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.06.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.06-30.06)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.07.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.07.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.07.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.07.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.07.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
19.07.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
20.07.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.07-15.07)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.07.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.07.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.07.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.07.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 29.07.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.08.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.08.2022

30-dager (01.06-30.06)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.07.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.07.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.07.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.07.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.07.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.07.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.07.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.07-31.07)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.08.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.08.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.08.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.08.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.08.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
21.08.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
22.08.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.08-15.08)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.08.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.08.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.08.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.08.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 31.08.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.09.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.09.2022

30-dager (01.07-31.07)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
04.08.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.08.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.08.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.08.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.08.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn21.08.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 22.08.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.08-31.08)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.09.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.09.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.09.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.09.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.09.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
19.09.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
20.09.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.09-15.09)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.09.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.09.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.09.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.09.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 30.09.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.10.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.10.2022

30-dager (01.08-31.08)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.09.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.09.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.09.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.09.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.09.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.09.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.09.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.09-30.09)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.10.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.10.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.10.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning11.10.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 14.10.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
19.10.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
20.10.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.10-15.10)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.10.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.10.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.10.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.10.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 31.10.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn06.11.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
07.11.2022

30-dager (01.09-30.09)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.10.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.10.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.10.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning11.10.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 14.10.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.10.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.10.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.10-31.10)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.11.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.11.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.11.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.11.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.11.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
20.11.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
21.11.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.11-15.11)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.11.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.11.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.11.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning25.11.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider // Halv skatt 30.11.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.12.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.12.2022

30-dager (01.10-31.10)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.11.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.11.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.11.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.11.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 15.11.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn20.11.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 21.11.2022

14-dager - 1. lønnsperiode (16.11-30.11)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.12.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.12.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.12.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.12.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider // Halv skatt 15.12.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn
19.12.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
20.12.2022

14-dager - 2. lønnsperiode (01.12-15.12)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister19.12.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister 23.12.2022
PartnerFrist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 24.12.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning27.12.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider 30.12.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn04.01.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn
05.01.2022

30-dager (01.11-30.11)

Ansvar:Aktivitet:Frist/registreringsfrist:
MedarbeiderFrist for utfylling av timelister
05.12.2022
KundeFrist for godkjenning av timelister08.12.2022
Partner Frist for behandling av timelister + registrering av lønnstrekk 09.12.2022
JobbkretserFakturering til kunde / Partneravregning10.12.2022
JobbkretserLønnsutbetaling til medarbeider // Halv skatt 15.12.2022
PartnerFrist for innmelding til korreksjonslønn19.12.2022
JobbkretserUtbetaling korreksjonslønn 20.12.2022