Velkommen til Innleier.

Her finner dere nyttig informasjon i forbindelse med innleie av medarbeidere, som for eksempel lover og regler, timelister, HMS o.l.