Din sikkerhet er viktig

Medarbeidere i Jobbkretser AS skal være trygg på at alle henvendelser vedrørende avvik, helse, miljø eller sikkerhet tas alvorlig og seriøst, og at selskapets medarbeidere har styrets fulle støtte i saker som vedrører kritiske HMS forhold.

Som ansatt i Jobbkretser AS kan du komme i situasjoner som kan føre til uønskede hendelser. Det skal være en naturlig del av arbeidshverdagen å ivareta egen og andres sikkerhet.

Vær føre var – Ikke vent med å si fra!

Vær trygg på at vi støtter deg dersom du opplever risikabel adferd eller et utrygt arbeidsmiljø. Tenk alltid over din egen og andres sikkerhet.

Sett deg inn i HMS reglementer og risikovurderingen for stillingen du trer inn i.
Dersom du opplever arbeidsplassen som utrygg er det først og fremst viktig at du har satt deg inn i HMS reglementet hos kunden du er utleid til. Mye kan oppleves som utrygt hvis man ikke kjenner til hvilke vurderinger som er gjort i forkant av at arbeidet settes i gang.

Ved brudd på Kundens egne HMS rutiner bør dette varsles til din nærmeste overordnede på arbeidsplassen. Hvis man føler at tiltaket som blir gjort ikke er tilfredstillende, ønsker Jobbkretser å bli involvert så tidlig som mulig for å gå i dialog med den aktuelle oppdragsgiveren.

Ved varsling av uønskede hendelser, ta kontakt med oss umiddelbart.