TIMELISTEN DIN ER VIKTIG!

Som utleid medarbeider i oppdrag får du lønn fra bemanningsbyrået, bemanningsbyrået skal deretter fakturere innleier for arbeidstimene dine.

Timelisten du registrerer i kandidatportalen er grunnlag for både lønnen du mottar og fakturaen som innleier får. – Det er med andre ord viktig at de timene du registrerer er riktig og at du får dem godkjent fra kunde.

Under viser vi hvordan du registrerer dine timelister

Logg deg inn via bemanningsinfo.no, eller på hjemmesiden til ditt byrå. Har du glemt passordet ditt, klikker du på  i innloggingsbildet.

Når du har logget inn klikker du på «timelister/oppdragsoversikt

Du vil her finne en oppdragsoversikt, klikk på oppdraget du skal registrere timer, fyll inn når du startet og sluttet hver dag og send til behandling. Vær obs på at du sender til behandling først når du er rimelig sikker på at timene stemmer.

Innleier vil nå få beskjed om at du har levert timene dine og skal godkjenne eller avvise den registrerte timelisten. Dersom timelisten avvises er det viktig at du snakker med din kontaktperson hos innleier for å bli enig om hva som er riktig.

Tenk at du må være nøyaktig når du leverer timene dine, og husk at timelisten må innleveres i god tid før lønnsutbetalingen.