Mye feilinformasjon om nye regler for innleie

Artikkelen er publisert i bemanningsnytt via NHO.

En hovedårsak til at feil informasjon sendes ut er nok manglende kompetanse. Vi har f.eks. sett advokatfirma holde kurs basert på regjeringens forslag (som ikke ble vedtatt i juni). En annen utbredt feil er at man tror at det er et nytt krav i arbeidsmiljøloven som begrenser adgangen til all innleie fra bemanningsbransjen til bedrifter som har sentral tariffavtale. Dette har vi sett eksempler på både fra fagforeninger og advokater. Her kan nok både manglende kompetanse og ideologi spille inn. Om man feilinformerer med vitende vilje er det selvsagt forkastelig.

Her kommer korrekt informasjon om de nye reglene og betydningen dette har for bransjens kunder:
Hovedregel siden 2000 er at alle virksomheter kan leie inn personell hvis de har et midlertidig behov for arbeidskraft. Dette gjelder uansett om man har tariffavtale eller ikke. Denne regelen endres ikke fra nyttår.

Bedrifter med tariffavtale har like lenge kunnet inngå lokal avtale med tillitsvalgte om å kunne leie inn også når man ikke har et midlertidig behov. Denne unntaksregelen strammes inn fra nyttår, og det vil da bare være bedrifter som har tariffavtale med fagforbund som har innstillingsrett (dvs. mer enn 10 000 medlemmer) som kan inngå en slik lokal avtale om unntak fra hovedregelen om innleie. Konsekvensen er at en del virksomheter med lokale tariffavtaler ikke lenger kan leie inn når de ikke har midlertidig behov.

Endringen som gjøres har altså bare betydning for innleie etter unntaksregelen. Innleie etter hovedregelen kan fortsette som før.

Bemanningsbransjen må endre kontraktspraksis. Har bemanningsbedriften et permanent behov for arbeidskraft har det siden 2000 vært krav om at man må ansette fast. I den tiden har man benyttet en fast avtale hvor rett til lønn bare oppsto når man var i oppdrag. Ved endring av definisjonen for hva som er en fast arbeidsavtale vil det i fremtiden stilles krav til en forutsigbarhet i kraft av en ansettelsesprosent.

Konsekvensen er at bemanningsbedriftene vil måtte ta høyere risiko ved ansettelser og at arbeidet med administrasjon av en bemanningsbedrift vil øke. Et resultat av høyere risiko ved ansettelse vil dessverre føre til at færre av de som har størst utfordringer i arbeidslivet vil få vist seg frem for aktuelle arbeidsgivere via et oppdrag i en bemanningsbedrift. Samtidig ser man nok også at tilgangen til arbeidskraft for bemanningsbedriften vil bli noe vanskeligere. Dette fordi det er mange som ikke ønsker å ha en arbeidsplikt ut over oppdraget. Dette gjelder f.eks. studenter og sykepleiere som kommer til Norge fra Sverige for å jobbe i ferier.

For innleier vil dette først og fremst merkes ved at tilgangen på personell kan bli noe svekket samt at økt risiko og byråkrati nok vil føre til en viss prisstigning.

I de aller fleste tilfellene vil imidlertid innleiebedrifter merke lite til lovendringene.

Vi har laget en film hvor vi gir informasjon om de nye reglene og hva dette har å si for bemanningsbransjens kunder. Filmen kan lastes ned og fritt benyttes»

Du kan også se filmen på Youtube